تازه‌ترین وضعیت از انتشار اسناد خزانه

10:47 - 1400/01/21
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین اخبار این کمیته و پیشنهادهای جدید درخصوص فرآیند انتشار اسناد خزانه اسلامی را تشریح کرد.

سنا: مجید پیره در این راستا توضیح داد: کمیته فقهی در جلسه گذشته، بررسی ابعاد فقهی پیشنهادهایی را که درخصوص توسعه ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود در دستور کار خود قرار داد. وی اظهار کرد: پیشنهادها عموما این سوال را مطرح می‌کرد که اگر شرایط تورمی در کشور بالاتر از مقداری باشد که ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توافق شده، آیا این امکان وجود دارد که مقدار مازادی به‌صورت داوطلبانه توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود یا خیر؟

پیره افزود: کمیته فقهی درخصوص این موضوع بعد از آنکه ابعاد مختلف آن را بررسی کرد. جمع‌بندی صورت گرفته بر این مبناست که با توجه به اینکه این پرداخت مازاد به‌صورت داوطلبانه است و نه یک الزام قراردادی، بنابراین از نظر کمیته فقهی بلامانع است. رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که آخرین دارنده اسناد خزانه اسلامی به جای دریافت مبلغ اسمی اسناد در مقطع سررسید، این امکان و توانایی را داشته باشد که در صورت تمایل، سهام را از دولت تحویل بگیرد. کمیته فقهی در مورد این موضوع هم به این جمع‌بندی رسید که اگر نرخ تعویض هر سند خزانه با سهام در ابتدا مشخص باشد و اختیار تبدیل یا عدم تبدیل با دارنده سند خزانه باشد، از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دارنده در مقطع سررسید بتواند سهام دریافت کند.

به گفته پیره، پیشنهاد دیگری که در این خصوص در کمیته فقهی جمع بندی شد، امکان سنجی تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری با سهام دولت بود که تحت مدیریت خود دولت باشد و امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق در مقطع سررسید با همان فرآیندی که درخصوص سهام گفته شد، در اینجا هم وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: بنابر‌این، مطابق این طرح، دارنده سند خزانه در مقطع سررسید در صورت تمایل می‌تواند به جای دریافت ارزش ریالی، واحد سرمایه‌گذاری این صندوق را دریافت کند که این موضوع هم در کمیته فقهی مورد موافقت قرار گرفت؛ البته با این قید که اختیار تبدیل یا دریافت ارزش نقدی آن با دارنده سند خزانه باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگری که درخصوص اسناد خزانه اسلامی در جلسه گذشته در کمیته فقهی جمع بندی شد، گفت: این پیشنهاد مربوط به امکان‌سنجی فقهی انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی بود. پیره ادامه داد: درخصوص این موضوع هم کمیته فقهی به این جمع بندی رسید که این امکان وجود دارد که در اسناد خزانه اسلامی، کوپن‌های سود به‌صورت داوطلبانه از طرف دولت به اسناد خزانه اسلامی منضم شود و فردی که در مقطع سررسیدهای این کوپن‌های سود، مالک اسناد خزانه هست بتواند سودی هم دریافت کند.