عملکرد 9 ماهه تولید کنسانتره سنگ آهن در ایران

10:45 - 1400/01/21
تولید دانه‌بندی و کنسانتره سنگ آهن­ شرکت‌های بزرگ در۹ ماه امسال افزایش یافت.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۳۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۸۷۴ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۱۰ تن بود که حاکی از افزایش ۲۲ درصدی تولید این محصول است.

از این میزان، شرکت‌های گل گهر، ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۸۶ تن، چادرملو، ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۶۳ تن، سنگ آهن مرکزی، ۴ میلیون و ۲۵ تن، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، ۳ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۱۱۸ تن، گهر زمین،۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۳۲ تن، اپال پارسیان سنگان، ۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۸۶ تن، صنعتی و معدنی توسعه ملی،  یک میلیون و ۷۶ هزار و ۴۲۹ تن، صبا نور، ۸۹۳ هزار و ۶۰۲ تن و جلال آباد،۳۷۸ هزار و ۱۳۳ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

افزایش ۳۵ درصدی تولید دانه‌بندی

همچنین ۵ شرکت بزرگ معدنی در9 ماهه امسال، ۵ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۹۶ تن سنگ آهن دانه‌بندی تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته (۳ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۱۶۰ تن)، ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۴ تن، صبا نور یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۰۴ تن، سنگ آهن مرکزی یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۰۳ تن، فلات مرکزی ۷۹۷ هزار و ۱۷۹ تن، چادرملو ۳۲۲ هزار و ۱۶۴ تن و میشدوان ۶۲ هزار و ۲۳۲ تن تولید کرده است.