برنامه تامین مالی صنعت نفت در بازار سرمایه

10:41 - 1400/01/21
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صدور صکوک منفعت یک هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس را صادر کرد.

دنیای بورس: اوراق صکوک از امروز به مدت سه روزکاری در فرابورس عرضه می‌شود و درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می‎‌گیرد که به مدت ۳ سال به شرکت واسط مالی مُهر (با مسئولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می‌شود.

نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید

نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق توسط بانی ۱۹ درصد و پرداخت های دوره‌ای آن‌ها هر ۶ ماه یکبار است و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مُهر (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن اوراق

ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت و ضامن سود آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.

وضعیت بازارگردانی

بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه تمدن به 400 میلیارد تومان، لوتوس پارسیان به مبلغ 200 میلیارد تومان، بانک ملت، امید و کاردان هر یک به حجم 100 میلیارد تومان و شرکت‌های تامین سرمایه امین و نوین هر یک به مبلغ 50 میلیارد تومان است.