تدوین نقشه راه عرضه نفتی‌ها در بورس

10:35 - 1400/01/21
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه حمایت و تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژی می‌تواند به اطمینان خریداران منجر شود، از تدوین نقشه راه عرضه محصول‌های نفتی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبرداد.

مهر: علی حسینی در کارگاه آشنایی با معاملات هیدروکربوری در بورس انرژی گفت: موضوع تدوین نقشه راه مشخص برای عرضه محصول‌های نفتی ایران در بورس در حالی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه دنبال می‌شود که در مجلس با تنظیم پیشنهادها و ایفای نقش پررنگ بورس انرژی تلاش شده تا در بودجه سال آینده کشور برنامه عرضه‌های منظم و متداوم با حجم مشخصی به منظور اطمینان دادن به خریداران تبیین و تصویب شود.