علت ابطال معاملات « دعبید »

10:29 - 1400/01/21
سرپرست عملیات بورس تهران علت ابطال معاملات داروسازی عبیدی که بعداز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی با افزایش تعجب آور ۱۰۰ درصدی قیمت به تنهایی ۱۰۰۰ واحد شاخص را افزایش داده بود، را اعلام کرد.

دنیای بورس: در جریان معاملات امروز بازار سهام که با جریان مثبت و روند صعودی همراه بود ، نماد داروسازی عبیدی بعد از افزایش سرمایه 200 درصدی (از دو محل سود انباشته 150 درصدی و 50 درصدی مطالبات سهامداران و آورده نقدی و در اختیار هیات مدیره) باز و با افزایش قیمت 100 درصدی روبرو شد و به تنهایی 1000 واحد به ارقام شاخص بورس اضافه کرد.

این رویداد درحالی مورد تعجب و انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد که با تصمیم بورس تهران ، معاملات روز چهارشنبه «دعبید» ابطال شد. دراین رابطه مهدی پارچینی که به تازگی سرپرست معاون عملیات بورس تهران گفت: علت عدم تایید معاملات داروسازی عبیدی ناشی از حجم اندک معاملات و تعداد کم مشارکت کنندگان در نوسان 100 درصدی قیمت بود. به گفته وی نماد این شرکت شنبه مجددا آماده بازگشایی می‌شود و در صورت تکرار این وضعیت، دامنه نوسان آن محدود خواهد شد.