بازنگری در ۲ دستور العمل بورسی

10:27 - 1400/01/21
معاون نظارت بر بورس ‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از بازنگری دو دستورالعمل مهم خبر داد.

سنا: حسن امیری؛ معاون نظارت بر بورس‌‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به دو اقدام مهم در دستور کار سازمان اشاره کرد و گفت: اکنون در حال بازنگری دستورالعمل نحوه پذیرش، افشا و معاملات بازار پایه هستیم و بازنگری کاملی در این رابطه صورت گرفته و این دستورالعمل نهایی شده و در انتظار تصویب هیات مدیره است.

به گفته وی موضوع بعدی که در مرحله کارشناسی قرار دارد، بحث بازنگری دستورالعمل پذیرش در بورس و فرابورس است. احتمالا در ترکیب هیات‌های پذیرش و همچنین فرآیندهای مربوط به پذیرش بازنگری‌هایی انجام می‌شود. در این که چه شرکتی می‌تواند در تابلوی فرابورس و چه شرکتی می‌تواند بر تابلوی بورس قرار بگیرد بازنگری می‌شود. همچنین احتمالا فرایند بازاریابی و معرفی شرکت تا عرضه اولیه مورد بازنگری قرار می‌گیرد