تلاش دو غیربورسی برای عرضه « کسرام »

10:18 - 1400/01/21
دو مالک حقوقی در صدد فروش بلوک ۲۸.۸ درصدی پارس سرام برآمده‌اند تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری این شرکت کوچک بورسی خارج شوند.

دنیای بورس: شرکت پارس سرام که با سرمایه 6 میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های کوچک بورسی به‌شمار می‌رود با عرضه بلوک 28.8 درصدی دو مالک حقوقی به نام سرمایه‌گذاری فراست تدبیر و تولیدسولفورسدیم ایران روبه‌رو شده تا در صورت فروش ، ترکیب سهامداری این شرکت تغییر کند .

به این ترتیب، مقرر شده چهارشنبه سوم بهمن بیش از 17 میلیون و 315 میلیون سهم «کسرام» به قیمت پایه هر سهم 881 تومان به صورت نقد روانه میز فروش بازار دوم معاملات شود. از این بلوک 21.8 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری فراست تدبیر و 7.05 درصد هم متعلق به تولیدسولفورسدیم ایران است.