هزینه تنزیل اوراق خزانه برای دارویی‌ها

10:13 - 1400/01/21
هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای شرکت‌های دارویی که کالاهای خود را از طریق شرکت‌های پخش عرضه می‌کنند، به‌‌عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

دنیای بورس: معاون اول رئیس‌جمهوری با هزینه تنزیل اوراق خزانه اسلامی برای شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی موافقت کرد. شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که کالاهای خود را از طریق شرکت‌های پخش عرضه می‌کنند هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار گرفته است به‌‌عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی محسوب می‌شود.