کارنامه سه فصل تجارت ایران با منطقه یورو

10:11 - 1400/01/21
کارنامه سه فصل تجارت ایران با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد صادرات ایران در 9 ماه سال جاری میلادی به این منطقه افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران: کارنامه سه فصل تجارت ایران با اتحادیه اروپا از افزایش بیش از ۱۷ درصدی صادرات ایران به منطقه یورو حکایت دارد. داده‌های آماری جدید نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل در افزایش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، افزایش صادرات سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها است. تاثیرگذارترین کشورها در افزایش صادراتی ایران به اتحادیه اروپا نیز اسپانیا و ایتالیا بوده‌اند. در ۹ ماه سال‌جاری میلادی ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا از ۱۵میلیارد یورو گذشت که نسبت به مدت مشابه در سال قبل میلادی 4.4 درصد افزایش یافت.