سیمان سفید « سکرما » صادراتی شد

10:06 - 1400/01/21
به ادعای مدیران سیمان کرمان با توسعه بازار بین المللی سیمان سفید کرمان، نوید آینده درخشانی برای این محصول جدید گروه صنایع سیمان کرمان می‌دهد.

سیمان کرمان: با وجود گذشت زمان کوتاهی از تولید محصول سیمان سفید کرمان؛ کیفیت مثال زدنی این محصول خاص، به گونه ای بوده است که نه تنها در بازارهای داخلی از اقبال مشتریان برخوردارشده بلکه با صادرات آن به کشورهایی همچون پاکستان وعراق جای پای خود را در این کشورها به نحو مطلوب باز کرده است.

فریدون رحمانی؛ مدیرعامل سیمان کرمان با اشاره به آغاز صادرات این محصول به کشورهای پاکستان و عراق گفت: سیمان کرمان در ماه‌های ابتدایی سالجاری نسبت به جایگزینی یکی از کوره‌های خود از خاکستری به سفید اقدام کرده و با این اتفاق نه تنها درداخل؛ بلکه سبد محصولات صادراتی خود بویژه در سیمان‌های خاص ( از جمله سیمان چاه نفت) را کامل‌تر کرد؛ به نحوی که در حال حاضر کاملترین و متنوع ترین مجموعه محصول‌ها در بین کارخانه‌های سیمان کشور را به خود اختصاص داد