مصوبه جدید ارزی برای واردات دارو

10:02 - 1400/01/21
با مصوبه جدید هیات وزیران بخش خصوصی می‌توانند از محل سهمیه ارزی این وزارتخانه نسبت به واردات دارو اقدام کنند.

دنیای بورس: هیات وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد تا براساس شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند با معرفی وزارت بهداشت و از محل سهمیه ارزی این وزارتخانه در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.

مصوبه جدید ارزی برای واردات دارو11