روی بدترین عملکرد را به ثبت رساند

تغییرات هفتگی قیمت و ذخایر فلزات پایه

09:55 - 1400/01/21
این هفته روی با افت قیمتی بیش از 3 درصدَ، بدترین عملکرد را در میان فلزات پایه به نام خود ثبت کرد. سرب نیز با کاهش قیمتی 1/5 درصدی مواجه شد اما مس و آلومینیوم توانستند با رشد قیمتی مختصر معاملات هفتگی را به پایان ببرند.

این هفته به غیر از آلومینیوم، موجودی انبار دیگر محصولات معاملاتی در بازار فلزات لندن روندی نزولی را تجربه کرد. در این میان شدیدترین افت سطح ذخایر در انبارهای مس رقم خورد.

تغییرات هفتگی قیمت و ذخایر فلزات پایه 13

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

تغییرات هفتگی قیمت و ذخایر فلزات پایه 6