مجوز افزایش قیمت در نخستین خودروساز

09:55 - 1400/01/21
زامیاد با اعلام خبر رسمی افزایش قیمت ۳۳.۵ درصدی، پیش قراول این موضوع مهم برای صنعت خودرو شد.

زامیاد: زامیاد با اعلام خبر رسمی افزایش قیمت 33.5 درصدی از 30 آبان ، پیش قراول این موضوع مهم برای صنعت خودرو شد. به این ترتیب «خزامیا» با اعلام دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصدی نرخ فروش، قیمت فروش 4 محصول سبک  وانت نیسان بنزین سوز و وانت نیسان دو گانه سوز را به بیش از 56.9 میلیون تومان ، وانت بادرا به 62.1 میلیون تومان و پیکاب ریچ دوکابین را به 129.9 میلیون تومان رساند .

براساس اعلام این شرکت با توجه به عدم تخصیص ارز با نرخ بانکی توسط بانک‌های عامل جهت واردات قطعات منفصله خودرو و الزام شرکت‌ها بر خرید ارز از سامانه نیما و نیز تاثیر گذاری آن بر دیگر نهاده‌های تولید و به تبع آن درخواست افزایش قیمت از سوی تامین کنندگان ، بدین وسیله افزایش ناشی از آن به صورت ناخالص در محصول‌های تولیدی با تاثیر قیمت‌های جدید مواد اولیه پایه تشکیل دهنده آنها محاسبه و تعیین می‌‌شود.