موافقت با تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت

09:54 - 1400/01/21
هیات وزیران با تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت موافقت کرد.

دنیای بورس: هیات وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی‌های آن‌ها به دولت موافقت کرد. بر این اساس، مطالبات تعدادی از شرکت‌هایهای فعال در بخش انرژی و تولید برق از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر می‌شود.