برنامه تهاتر بدهی وزارت نیرو

09:42 - 1400/01/21
وزارت نیرو با استفاده از تبصره ۵ قانون بودجه توانسته ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد.

تسنیم: رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اقدام‌هایی که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده استفاده از تبصره پنج قانون بودجه برای تهاتر بدهی‌ها است تا بخش خصوصی بتواند توانمندی کافی را پیدا کند.

وی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده خواهیم کرد، تصریح کرد: تاکنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره 5 قانون بودجه توانسته 1000 میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد.