معاملات امروز اوراق خزانه

09:33 - 1400/01/21
معاملات امروز اوراق خزانه اسلامی با عرضه 135 هزار ورقه صورت گرفت.

دنیای بورس: اوراق خرانه اسلامی امروز با تاریخ سررسید 23 مهرماه سال 98 در نماد اخزا 70811 در فرابورس عرضه شد که 135 هزار ورقه از آن معامله شد. ارزش اسمی اوراق 100 هزار تومان و تعداد کل اوراق 10 میلیون ورقه اعلام شده است.

معاملات امروز اوراق خزانه5