در نامه رییس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رییس سازمان امور مالیات مطرح شد

پیگیری چالش مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

09:27 - 1400/01/21
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه‌ای به سازمان امور مالیات چالش‌های مالیاتی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مورد پیگیری قرار داد.

دنیای بورس: پس از اینکه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به عنوان تشکل صنفی نهادهای سرمایه‌گذاری در راستای تعامل بیش‍‌تر با سازمان امور مالیاتی اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مالیاتی کرد اما نتایج جلسات با وجود پیگیری‌های مکرر ترتیب اثر نیافته است. حالا اما سعید اسلامی بیدگلی؛ رییس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه‌ای به تقوی‌نژاد؛ رییس سازمان امور مالیاتی پیگیری چالش‌های مالیاتی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دوباره به وی گوشزد کرد.

پیگیری چالش مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری11