عرضه‌های اوراق اجاره در فرابورس

09:24 - 1400/01/21
سومين فقره اوراق اجاره مبتني بر سهام با مشاوره تامين سرمايه لوتوس پارسيان در فرابورس ايران عرضه شد.

دنیای بورس: ابوالفضل شهرآبادی؛ معاون تامین مالی تامين سرمايه لوتوس پارسيان دراین خصوص می گوید: مطابق مجوز صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ 500 میلیارد تومان اوراق اجاره توسعه اعتماد مبين با نماد «مبين» از تاريخ ۱۰ تا ۱۴ مهرماه ۹۷ در فرابورس ايران عرضه شد.

اين اوراق كه به منظور تامين سرمايه در گردش جهت بازپرداخت بدهيِ شركت توسعه اعتماد مبين منتشر شد، ۴ ساله بوده و دوره‌های پرداخت سود آن از تاريخ انتشار هر ۶ ماه يك بار با نرخ ۱۶ درصد تعيين شد. این انتشار در واقع بخش اول از انتشار یک هزار میلیارد تومانی اوراقی است که قرار است در دو بخش منتشر شود؛ بخش دوم آن نیز به زودی در فرابورس منتشر خواهد شد.

تامين سرمايه لوتوس پارسيان مشاور عرضه اين اوراق بود و تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق را نيز به صورت كنسرسيومي بر عهده داشت. به اين ترتيب، تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني مبلغ 250 میلیارد تومان از اين اوراق در نماد «مبين۱۱» بر عهده تامين سرمايه لوتوس پارسيان و باقيمانده اوراق بر عهده تامين سرمايههاي تمدن و نوين بود كه هر كدام به ترتيب 100 و 150 میلیارد تومان پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق را در نمادهاي «مبين۱۲» و «مبين۱۳» در تعهد خود داشتند؛ در این انتشار، تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان عضو پیشرو ایفاء نقش کرد.

سهام مبناي انتشار اوراق ياد شده، تعداد ۲,۸۳۹,۲۹۵,۸۵۵ سهم مخابرات ايران با قيمت هر سهم  176.1 تومان بود. پيش از اين، اوراق اجاره سهام براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (در دو مرحله) و مخابرات ايران منتشر شد و اين مورد سومين صكوك اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمايه كشور است.

تامین سرمایه لوتوس پارسیان  از اول سال مالی خود (یک بهمن‌ماه سال 96) تا کنون حدود 1700 میلیارد تومان اوراق بدهی مختلف را انتشار داد. انتشار بزرگترین اوراق صکوک مبتنی بر سهام برای بخش خصوصی به مبلغ 800 میلیاد تومان برای مخابرات از جمله انتشارات یاد شده بود. حجم انتشار اوراق این شرکت در سال جاری خورشیدی (1397) تاکنون حدود 1050 میلیارد تومان بود.

در ادامه ساله جاری نیز چند انتشار مهم دیگر در برنامه داریم که مراحل پایانی آن‌ها در حال انجام است و به‌زودی حجم و تعداد قابل ملاحظه‌ای اوراق بدهی جدید توسط این شرکت منتشر می‌شود.