زمان عرضه ۳.۵ هزار میلیارد تومان «اخزا»

09:22 - 1400/01/21
وزارت اقتصاد زمان عرضه ۳۵ میلیون ورقه «اخزا» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس را اعلام کرد.

 وزارت اقتصاد: وزارت اقتصاد در نظر دارد روز یکشنبه 15 مهر جاری تعداد 35 میلیون ورقه اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید منتهی به 24 بهمن ماه 97 را در نماد معاملاتی «اخزا 7021» برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کند.

ارزش اسمی هر ورقه از این اوراق که در تاریخ 24 خرداد ماه 97 منتشر شد، مبلغ 100 هزار تومان و واحد پایه هر سفارش نیز معادل با یک ورقه است در عین حال قیمت پایانی اوراق برابر با میانگین موزون معاملات روزانه آن در روز گشایش نماد معاملاتی است.