دنباله‌روی بازار خودرو از قیمت دلار

09:19 - 1400/01/21
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد.

ایسنا: به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این وضعیت در حالی مطرح شده که به گفته فعالان بازار خودرو در حال حاضر همه در این بازار فروشنده شده‌اند و هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.