واگذاری استقلال و پرسپولیس منتظر مصوبه دولت

09:16 - 1400/01/21
مشاور سازمان خصوصی سازی از موافقت رییس جمهور با کلیات واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داد. در این راستا نامه‌ای از وزارت اقتصاد به هیات دولت برای بازنگری مصوبه قبلی ارسال شد.

تسنیم: جعفر سبحانی از موافقت رییس جمهور با واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داد و گفت: با پیگیری مسعود سلطانی‌فر؛ وزیر ورزش و ارسال نامه برای شروع دوباره روند خصوصی سازی این دو تیم و فرستادن آن از سوی رحمت اله اکرمی؛ سرپرست وزارت اقتصاد به دولت بنابراین منتظر مصوبه هیات وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم.

به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده، هیات وزیران با شروع روند خصوصی سازی دو باشگاه موافقت کند و بلافاصله در آن زمان شرایط و نحوه کار اعلام شود. براساس مصوبه قبلی هیات دولت این دو باشگاه فرهنگی تلقی شده‌اند، بر همین اساس واگذاری این باشگاه ها از دستور کار خارج شده است. با تغییر مصوبه قبلی، امکان واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس فراهم می‌شود، در اینصورت جزییات واگذاری دو باشگاه اعلام می‌شود.