امکان جدید در فروش حواله ارزی نیما

16:46 - 1400/01/18
امکان فروش حواله ارزی برای‌‌ حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در سامانه نیما‌ فراهم شد.

فارس: امکان فروش حواله ارزی برای همه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ در سامانه نیما فراهم شد.بدین منظور کافی است متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه جامع تجار (www.ntsw.ir) ، با انتخاب نقش پایه حقیقی یا پایه حقوقی اقدام به عرضه ارز خود کنند.