گزارش اختصاصی «دنیای بورس» از مجمع فوق‌العاده بیمه ملت

اختلاف‌نظر سهامداران « ملت » بر سر چیست؟

13:10 - 1400/01/18
اساسنامه نمونه بورس و مورد تاکید بیمه مرکزی مورد تصویب اعضای هیات رییسه مجمع بیمه ملت قرار گرفت. بر مبنای گزارش رییس مجمع در اساسنامه جدید آیین‌نامه 93 بیمه مرکزی لحاظ شد. مهم‌ترین اختلاف نظر در مجمع بحث بر سر انتخاب اعضای هیات مدیره از بین اشخاص حقیقی بود.

تاریخ مجمع: سه‌شنبه 9 مردادماه در سال 97

درصد حضار: 93 درصد

اعضای هیات رئیسه‌:

آقای خمجانی (رئیس مجمع- نماینده صندوق بازنشستگی کشوری)

آقای قنبری (ناظر اول- نماینده گروه بهمن)

خانم هنردوست (ناظر دوم – نماینده صبا تامین)

آقای هاشمی (دبیر)

آقای ابراهیم‌پور (مدیرعامل)

- تصویب اساسنامه نمونه بورس و مورد تاکید بیمه مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.

رییس مجمع گفت در اساسنامه جدید آیین‌نامه 93 بیمه مرکزی را هم لحاظ کردیم. مهم‌ترین تغییر از نظر ما انتخاب اعضای هیات مدیره از بین اشخاص حقیقی است. وی گفت برای سازمان متبوع من (سازمان بازنشستگی کشوری) انتصاب فردی حقیقی به عنوان عضوهیئت مدیره این ریسک را دارد که درصورت لطمه زدن وی به منافعمان براحتی امکان تغییر وی وجود ندارد.

رییس جلسه اضافه کرد در این آیین نامه اضافه کردن هیات عامل که شامل مدیرعامل و مدیران شرکت است پیش بینی شده که از نظر ما افزودن یک رکن جدید به شرکت بیمه چندان نفعی برای سهامداران بیمه‌ها نخواهد داشت و توجیهات هم لازم از سوی بیمه مرکزی ارائه نشده است. وی اضافه کرد صدور آیین‌نامه‌های گوناگون و بعضا متفاوت از سوی مراجع مختلف، حق حاکمیت سهامداران را مورد خدشه قرار می‌دهد.

نماینده بیمه مرکزی گفت شورای عالی بیمه این آیین‌نامه را با حضور نماینده سندیکای شرکتهای بیمه و نیز نماینده وزیرکار تدوین کرده و نظرات شرکت‌های بیمه از این طریق اعمال شده است. همچنین آن را در راستای اصول حاکمیت شرکتی دانست. رئیس جلسه گفت معلوم نیست نظرات شرکت‌های بیمه از این طریق اعمال شده باشد، کمااینکه از سوی سندیکا بیش از 22 مورد اشکال به آیین‌نامه وارد و اعلام شده که تنها 3-2 مورد تصحیح شد.

بیمه مرکزی اصرار به اجرای آن به فوریت داشت و حتی به برخی از اشکالات در تضاد با قانون تجارت هم توجه نکرد. البته قول بررسی بیشتر این موارد را داده‌اند. نماینده سازمان بازنشستگی گفت شرکت‌های بیمه به سمت راه‌حل‌هایی از جمله انتخاب مدیرعامل خارج از هیات مدیره رفته‌اند تا درصورت لزوم بتوانند به راحتی او را تغییر دهند. نماینده بورس از نماینده بیمه مرکزی خواست توجیهات بیمه مرکزی درباره اشکالات مطرح شده درباره آیین نامه جدید را بیان کند که وی از این کار شانه خالی کرد.

حاشیه‌های مجمع

- نماینده بورس در مجمع قبلی (قبل از تنفس) حضور نداشت و از کم و کیف مذاکرات جلسه قبل هم اطلاعی کسب نکرده بود.

- نماینده سازمان بازنشستگی گفت برخی از افراد منصوب از طرف ما در هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه حتی با قانون تجارت آشنا نیستند.