زمان پذیره‌نویسی صندوق جدید در فرابورس

13:02 - 1400/01/18
صندوق با درآمد ثابت «اندیشه ورزیان صبا تامین» پذیره‌نویسی می‌شود.

دنیای بورس: اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق با درآمد ثابت «اندیشه‌ورزان صباتامین» در فرابورس منتشر شد.

زمان پذیره‌نویسی صندوق جدید در فرابورس8

.