تغییر فرآیند ثبت سفارش آتی سکه و زعفران

12:45 - 1400/01/18
فرآیند ثبت سفارش قراردادهای آتی سکه طلا و زعفران تغییر کرد.

دنیای بورس: مدیریت توسعه بازار مشتقه در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد: امروز در دوره پیش‌گشایش، ثبت سفارش خرید فقط برای مشتریان دارای اخطاریه افزایش وجه تضمین است که البته بر مبنای اطلاعیه مزبور صرفا به میزان بخشی از موقعیت‌های تعهدی باز مشتری برای تامین وجه تضمین جبرانی مورد نیاز امکان‌پذیر است.

تغییر فرآیند ثبت سفارش آتی سکه و زعفران9