زمان عرضه دوباره « شدوص »

11:54 - 1400/01/18
پس از نخستین عرضه ناموفق سهام دوده صنعتی پارس، حالا سه سهامدار حقوقی از عرضه دوباره «شدوص» در تاریخ 17 مردادماه خبر دادند.

دنیای بورس: پس از به فروش نرفتن بلوک 65 درصدی دوده صنعتی پارس توسط سه سهامدار حقوقی در 26 تیرماه امسال، عرضه دوباره «شدوص» با همان قیمت پایه قبلی 1115.7 تومان این بار در روز 17 مردادماه منتشر شد.

زمان عرضه دوباره « شدوص »2