خبری از افزایش سرمایه «میهن»

10:34 - 1400/01/18

شرکت بیمه میهن که چند ماهی درگیر اجرایی شدن افزایش سرمایه است، آگهی پیشنهاد هیئت مدیره خود به مجمع عمومی فوق‌العاده را امروز بر روی سامانه «کدال» قرار داد. در این اطلاعیه آمده است که گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت که در تاریخ 4 آبان به تصویب این هیئت رسیده و جهت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است، به مجمع مذکور ارائه می‌شود. افزایش سرمایه «میهن» از مبلغ 80 میلیارد و 292 میلیون و 200 هزار تومان به مبلغ 150 میلیارد تومان است. محل تامین آن مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام‌داران است.

گفتنیست مجمع مذکور سابقا با افزایش سرمایه شرکت تا 250 میلیارد تومان و از محل مطالبات و آورده نقدی سهام‌داران و  مخالفت کرده (در تاریخ 23 مرداد) و آن را به ماهیت سه مرحله‌ای تغییر داده بود.