طلب 3 دارویی بورسی از یک غیربورسی

09:46 - 1400/01/18
براساس ترازنامه‌های چند داروسازی بورسی، بدهی‌های میلیاردی شرکت توسعه دارویی رسا به ریاست دختر یکی از مسئولان سابق منجر به بروز مشکلات مالی فراوان برای این شرکت‌ها شده است.

فارس: بر مبنای گزارش‌های منتشر شده چک‌های برگشت خورده توسعه دارویی رسا در وجه داروسازی فارابی به مبلغ ۴۸.۱ میلیارد تومان رسیده است. میزان طلب شرکت داروسازی جابر ابن حیان هم از توسعه دارویی رسا به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. پیش‌تر مدیرعامل هلدینگ شفادارو میزان بدهی شرکت توسعه دارویی رسا را به کل صنعت دارو ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود.