عرضه ورق کارتن هفته بعد در بورس کالا

09:29 - 1400/01/18
ور‌ق‌های کارتن ایران از هفته بعد در بورس کالای ایران عرصه می‌شود.

دنیای بورس: بنا بر اطلاعیه بورس کالای ایران ورق کارتن به میزان یک هزار و 700 تن تولیدکننده کارتن ایران پس از بررسی و مستندات و طرح موضوع در شصت و چهارمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 3 تیرماه در بازار فرعی مورد پذیرش قرار گرفت.

عرضه ورق کارتن هفته بعد در بورس کالا5