تغییر محسوس قیمت پتروشیمی‌ها (10 تیر)

09:25 - 1400/01/18
قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی با قیمت دلار 4 هزارو 256 تومانی اعلام شد که اندکی نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

دنیای بورس: قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد. قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی با قیمت دلار 4 هزارو 256 تومانی اعلام شد که اندکی نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

فهرست قیمت پایه در 10 تیرماه

فهرست قیمت پایه در 3 تیرماه