عضویت ایران در بیمه اتکایی آسیایی‌

09:17 - 1400/01/18
بیمه مرکزی ایران همچنان در عضویت هیات مدیره بیمه اتکایی آسیایی باقی ماند.

دنیای بورس: بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه اتکایی هند(GIC)  به مدت دوسال دیگر در عضویت هیات مدیره بیمه اتکایی آسیایی (Asian Re) باقی ماند.