اولویت‌های عرضه در بورس تهران

08:56 - 1400/01/18
لیست شرکت‌های مورد پذیرش و قابل عرضه در بازار سهام به تایید بورس تهران رسیده و به گفته مدیران بورس پتروشیمی پارس و کشت و صنعت و دامپروری پارس به ترتیب در اولویت عرضه هستند.

فارس: مدیر پذیرش بورس تهران از عرضه اولیه پتروشیمی پارس و کشت، صنعت و دامپروری پارس در آینده‌ایی نزدیک و پذیرش چند شرکت دیگر خبر داد.

به گفته اسماعیل درگاهی در این میان پتروشیمی پارس از آمادگی بیشتری برای واگذاری برخودار بود و قرار است در صورت نبود مانعی، اوایل هفته آینده یا دو هفته آینده 5 تا 10 درصد سهام این شرکت 600 میلیارد تومانی با اهتمام سهامدار عمده یعنی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و سازمان بورس عرضه اولیه شود. شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با سرمایه 32.5 میلیارد تومانی در نوبت عرضه اولیه است که بعد از پتروشیمی پارس وارد بورس خواهد شد.