خریداران « آسیا » و برق منجیل

08:51 - 1400/01/18
بر مبنای اطلاعیه جدید سازمان خصوصی‌سازی نام خریداران بیمه آسیا و تولید نیروی برق منجیل اعلام شد.

دنیای بورس: بر مبنای آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام سازمان خصوصی‌سازی صبا میهن 18.84 درصد بیمه آسیا معادل بیش از 433 میلیون سهم را خریداری کرد. همچنین مدیریت انرژی امید تابان هور نیز 99.58 درصد تولید نیروی برق منجیل معادل بیش از 298 میلیون سهم را خریداری کرد.

خریداران « آسیا » و برق منجیل5