برنامه « وساپا » برای فروش دارایی‌ها

08:01 - 1400/01/18
سرمایه‌گذاری سایپا برنامه جدید فروش دارایی‌ها را در دستور کار قرار داد.

دنیای بورس: ابدالی؛ مديرعامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا می‌گوید: در حال حاضر برنامه تکمیل پروژه الهیه برنامه‌ریزی و اقدام شده و مجموعه در تلاش است هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد. از طرفي هم انتظار می‌رود در شرایط مناسب فعلی بازار مسکن و افزایش قیمت در این حوزه، با ارزش افزوده بالا سود مناسبی در این زمینه عاید «وساپا» شود.

در سال ۱۳۹۶ و سه ماهه اول ۱۳۹۷ نیز «وساپا» اقدام به آگهی فروش برخی دارایی‌ها از قبیل ملک ایزدشهر از طریق مزایده كرد ولی با توجه به مذاکره‌های فراوان با متقاضیان خرید در جهت حفظ حقوق سهامداران تاکنون به مرحله عقد قرارداد و واگذاری نرسیده است.