تثبیت بازار اتیلن پس از افت هفته‌های پیشین

06:09 - 1400/01/18
پس از افت قیمت اتیلن در چند هفته متوالی، این محصول در هفته اخیر معاملات باثباتی را پشت سرگذاشت و قیمت تغییر قابل ذکری را به ثبت نرساند.

پلاتس: به علت وجود حاشیه سود مثبت تولید استایرن مونومر و مونواتیلن گلایکول، تقاضا برای اتیلن این هفته در سطح مطلوبی قرار داشت. در عین حال عرضه نیز به میزان کافی صورت گرفت و همین امر نیز به ثبات قیمت این محصول در هفته اخیر دامن زد. در عین حال با کاهش فاصله قیمت اتیلن میان اروپا و آسیا به 80 دلار، میزان عرضه با انگیزه های آربیتراژی به بازارهای آسیایی روندی نزولی را تجربه کرد.

براین اساس هر تن اتیلن در قراردادهای سی اف آر شمال شرق آسیا در این هفته بدون تغییری ملموس به 1250 دلار رسید. در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت همین وضعیت را پشت سرگذاشت و در سطح 1185 دلار قرار گرفت.