خروج « وکوثر » از مالک « حتاید »

06:03 - 1400/01/18
موسسه اعتباری کوثر همه سهام فراز انرژی دنا را که مالک اصلی تایدواتر است، واگذار کرد.

موسسه اعتباری کوثر با داشتن 483 هزار سهامدار (پرجمعیت ترین شرکت حاضر در بازار سهام ایران) در راستای اجرای سیاست‌های خروج بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از بنگاهداری و رعایت الزام‌های بانک مرکزی، اقدام به واگذاری شرکت فراز انرژی دنا کرد.

100 درصد سهام فراز انرژی دنا که مالک 63.9 درصد تایدواتراست ( با سرمایه 100 میلیارد تومانی)، پس از انجام مراحل قانونی شامل برگزاری مزایده سهام و سایر الزام‌های مربوطه با انعقاد قرارداد فروش به بخش خصوصی واگذار شد.