افزایش ملموس واردات زغال کک‌شو از سوی چین

04:52 - 1400/01/18
اداره گمرک چین از افزایش 38 درصدی واردات زغال کک‌شو از سوی این کشور در ماه مارس خبر داد. در این میان موسسه Wood Mackenzie نیزدر گزارشی اعلامکرد که روند افزایش واردات در ادامه سال جاری می تواند تداوم یابد.

بر اساس گزارش اداره گمرک چین، واردات زغال کک شو این کشور در ماه مارس با رشدی 38 درصدی نسبت به ماه فوریه به 4/02 میلیون تن رسیده است. با این وجود مجموع واردات در فصل ابتدایی سال جاری با رسیدن به رقم 11/98 میلیون تن، کاهشی 29 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

در این میان موسسه Wood Mackenzie در گزارشی اعلام کرد که عرضه زغال کک شو با سولفور پایین در بازار داخلی چین محدود بوده و همین امر نیز به افزایش تقاضای این کشور برای محصول مذکور در بازار وارداتی منجر خواهد شد.