پذیره‌نویسی و درج نماد 2 صندوق

04:26 - 1400/01/18
همزمان با آغاز پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اینوتک آشنا در فرابورس، نماد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت هم در بورس تهران درج شد.

به دنبال دریافت موافقت اصولی با درخواست صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اینوتک‌ آشنا از سوی فرابورس در سال گذشته، دیگر مراحل پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق به پایان رسید و این مجموعه از روز چهارشنبه شاهد آغاز پذیره‌نویسی آدر فرابورس ایران است. به گفته مدیران این صندوق می‌تواند به مدت ۷ سال فعالیت کند.

این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قابل معامله افق ملت، با نماد «افق ملت» در فهرست نرخ‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران نیز درج شد.

مشروخ خبر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اینوتک‌ آشنا را اینجا بخوانید.

مشروح خبر صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قابل معامله افق ملت را اینجا بخوانید.