قرارداد نفتی زیرمجموعه « وپاسار »

03:05 - 1400/01/18
توسعه میادین سپهر و جفیر میان دو شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه بانک پاسارگاد امروز به امضا می‌رسد.

امروز قرارداد توسعه میادین سپهر و جفیر میان شرکت‌های ملی نفت ایران و گسترش انرژی پاسارگاد امضا می‌شود.

هدف از انعقاد این قراردادِ ۲۰ساله، دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۱۱۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۵۱۲ میلیون بشکه است. برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم این قرارداد معادل ۲۴۲۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم آن معادل ۴۱۳ میلیون دلار است. ‌گسترش انرژی پاسارگاد متعلق به بانک پاسارگاد است.