برنامه شستا برای انتشار صکوک

02:38 - 1400/01/18
مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی از موافقت اصولی سازمان بورس برای انتشار نخستین صکوک اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی شستا به مبلغ 1000 میلیارد تومان و با سود 20 درصدی خبر داد.

غلامرضا ابوترابی در این باره اعلام کرد: موافقت اصولی انتشار نخستین صکوک اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مبلغ 1000 میلیارد تومان صادر شد.

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قصد دارد در دو مرحله از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه مجموعا 5 هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. قرار است در مرحله اول، یک‌هزار میلیارد تومان صکوک اجاره مبتنی بر سهام جهت تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی در بازار سرمایه منتشر شود که موافقت اصولی عرضه عمومی آن توسط سازمان بورس صادر شد. سهام مبنای انتشار این اوراق بیش از 7.89 سهم تاپیکو با قیمت هر سهم 126.6 تومان است.

این اوراق یک ساله و با نرخ اجاره بهای 20 درصد است که این اجاره بها هر 6 ماه یک بار توسط سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مرداد یکم بود و عرضه آن از طریق فرابورس صورت می‌گیرد.

موافقت اصولی انتشار بخش دوم اوراق به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان با سررسید ٣ ساله هنوز صادر نشده و موکول به تکمیل مدارک و مستندات دیگر شد.