مشارکت « سامان » در انتشار اوراق منفعت

02:27 - 1400/01/18
بانک سامان در انتشار نخستین سری اوراق صکوک منفعت با سود علی‌الحساب ۲۰ درصد مشارکت فعال دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، انتشار صکوک منفعت از دیروز؛ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه آغاز شد و امروز؛ چهارشنبه ۱۶ اسفندماه از طریق مکانیزم فرابورس به فروش می‌رسد. «سامان» متعهد پذیره‌نویسی یک‌هزار میلیارد تومان از این اوراق است.

اوراق صکوک منفعت 3.5 ساله، سود علی‌الحساب آن ۲۰ درصد و معاف از مالیات است که توسط سمات به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت می‌کند. ورق منفعت، سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی با دوام است.