پرداخت بدهی های دولت مسبب رونق بورس

01:58 - 1400/01/18
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های بورسی به افزایش سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند و همچنین ارتقای عملکرد این شرکت‌ها را در بازار سرمایه درپی دارد.

خانه ملت: شاپور محمدی درگفت و گویی درباره وضعیت بازار بورس در لایحه بودجه سال 96 گفت: در بودجه سال آینده مواردی درخصوص بازار سرمایه مطرح شده است، بنابراین مجلس و دولت باید به شرکت‌های بورسی و مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ثبات قوانین در رابطه با شرکت‌های بورسی و کلیه شرکت‌های بخش خصوصی باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدی گفت: از نمایندگان مجلس درخواست دارم در بخش‌هایی از بودجه که امکان دارد به تغییراتی در قرادادهای بخش خصوصی و درآمدهای شرکت‌ها منجر شود؛ توجه ویژه کنند به دلیل اینکه این موضوع بر بازار تاثیرگذار است. وی ادامه داد: ثبات در قوانین باعث اطمینان بیشتر به شرکت‌های بورسی می‌شود که در نهایت در جذابیت بازار تاثیر گذار است.

محمدی گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های بورسی به افزایش سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند و همچنین ارتقای عملکرد این شرکت‌ها را در بازار سرمایه درپی دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در صورت تقویت و افزایش جذابیت بازار سرمایه، نقدینگی‌های بیشتری جذب این بازار می‌شود و ممکن است از رونق بازار سوداگری در بازاری مانند معاملات دلار جلوگیری کند.