عرضه « اخزا » از شنبه هفته آینده

01:58 - 1400/01/18
​ پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.

به گفته محمد باقر نوبخت؛ سخنگوی دولت که در نشست هفتگی خود صحبت می‌کرد، سیاست‌های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه‌های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می‌دهد که دولت همه تلاش خود را می‌کند تا پول ملی تضعیف نشود.

پس از پایان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.  پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می‌شود.