لیست تکراری واگذاری شستا

01:35 - 1400/01/18
سومین لیست واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی در حالی اعلام شد که این لیست همانند لیست واگذاری قبلی است اما تفاوت عمده‌اش اضافه شدن 10 شرکت جدید به لیست است.

شستا در مقام بازوی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دو سال اخیر تاکید دارد سیاست واگذاری بنگاه‌ها را در پیش‌رو دارد و البته در یک سال اخیر نیز تاکنون دو لیست واگذاری را اعلام کرده است. در تازه‌ترین لیست واگذاری‌ها این شرکت اقدام به انتشار لیست واگذاری 41 شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد 15 شرکت بورسی به چشم میآید. البته نکته حائز اهمیت آن است که این لیست نسبت به لیست قبلی که توسط شرکت خدمات مدیریت صبا تامین منتشر شده بود تنها 10 شرکت به آن اضافه شدند و 31 شرکت دیگر همان لیست قبلی است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی قرارداده شده در لیست واگذاری شستا همچنان کاشی سعدی، سیمان ارومیه، سیمان قائن، سیمان سفید نی‌ریز، کاشی الوند، بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو، داروسازی زاگرس فارمد پارس، سیمان دورود، لعابیران، حفاری شمال، فولاد خوزستان، پتروشیمی آبادان، لوازم خانگی پارس، کاغذسازی کاوه، فاسیت اهواز  باشند.

البته در برنامه واگذاری شستا کلرپارس و فرآیند گستر تامین (آب اکسیژنه) قرار است به طور یکجا صورت گیرد. همچنین زمان دریافت پیشنهادات مزایده نیز از امروز دوم اسفندماه تا 10 روز دیگر قابل پذیرش است.

لیست تکراری واگذاری شستا18