مجوز جدید عرضه صکوک اجاره

01:30 - 1400/01/18
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از موافقت اصولی سازمان بورس با عرضه صکوک اجاره تجهیزات ریلی البرز نیرو به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان در بازار سرمایه خبر داد.

سازمان بورس موافقت اصولی عرضه صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو را به ارزش 105 میلیارد تومان جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر کرد. این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره بهای 15 درصد است که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود.

ناشر اوراق؛ واسط مالی فروردین یکم، ضامن اوراق؛ راه آهن و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی اوراق؛ تامین سرمایه بانک مسکن است. عرضه اوراق مزبور از طریق فرابورس انجام می‌شود. پیش از این در حوزه حمل و نقل ریلی، شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار دو بار از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرد که یک مورد آن‌ها سررسید شد و دیگری در نماد «جوپار99» در فرابورس در حال معامله است.