زمان‌بندی جدید عرضه بلوک « اتکام »

01:07 - 1400/01/18
بلوک ۱۱.۴۴ درصدی سهام بیمه اتکایی امین در روز نهم اسفندماه امسال دوباره در فرابورس عرضه می‌شود.

پس از ناکامی در فروش بلوک ۱۱.۴۴ درصدی سهام بیمه اتکایی امین در روز چهارشنبه (۱۸بهمن ماه امسال) سازمان خصوصی سازی دوباره این بلوک ۲۸۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۷۲ سهمی را در بازار دوم فرابورس عرضه می‌کند.

بر این اساس، قیمت پایه تعیین شده برای هر سهم بیمه اتکایی امین برای این عرضه، همان قیمت قبلی یعنی قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از 143.2 تومان کمتر نباشد و سپرده شرکت در واگذاری این میزان سهام نیز بیش از 1.2 میلیارد تومان تعیین شد.

همچنین مبلغ کل پایه برای واگذاری بلوک ۱۱.۴۴ درصدی سهام بیمه اتکایی امین بیش از 40.9 میلیارد تومان عنوان شد و این واگذاری به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط مساوی شش ماهه در ۴ سال با نرخ سود ۱۳ درصد انجام می‌شود. پیش‌تر عرضه سهام سه شرکت بیمه‌ای در بازار اعلام شده بود که هیچ یک از این عرضه‌ها به فروش نرفت.

بلوک 17 درصدی سهام بیمه البرز و بلوک 18 درصدی سهام بیمه آسیا هم به ترتیب در ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شد که این سازمان به دلیل عدم احراز شرایط متقاضیان توسط بورس تهران موفق به فروش سهام دولت در این دو شرکت بیمه‌ای نشد.

با وجود این قرار است بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام بیمه البرز شامل ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم و بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا شامل ۴۳۳ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۸۴۱ سهم هم در روز ۱۲ اسفندماه امسال دوباره در بورس اوراق بهادار عرضه شوند.