فرم‌های اطلاعاتی جدید بورس

00:48 - 1400/01/18
گزارش‌های تفسیری مدیریت، فرم‌ها و جداولی به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه در اختیار ناشران قرار می‌گیرد و تکمیل کردن آن فرم‌ها و جداول توسط ناشران الزامی است.

در جلسه مورخ 7 بهمن ماه سال جاری که با حضور برخی از اعضای هیات مدیره، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه و دبیرکل‌های کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار شد، مقرر شده در قالب گزارش‌های تفسیری مدیریت، فرم‌ها و جداولی به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز بازار در اختیار ناشران قرار گیرد که تکمیل کردن آن فرم‌ها و جداول توسط ناشران الزامی باشد.

این فرم‌ها به هفت دسته جداگانه  شامل شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ، سرمایه‌گذاری و ساختمانی تقسیم می‌شود؛ بدین ترتیب بخش مهمی از اطلاعات صورت‌های مالی و بودجه به صورت تفصیلی و با جزئیات کامل در قالب جداول جدید به فعالان بازار سرمایه عرضه و نگرانی آنان از بابت کاهش اطلاعات ارائه‌شده به بازار برطرف می‌شود.

مشروح جلسه را اینجا بخوانید.