مذاکره شستا با پاکستانی‌ها

00:46 - 1400/01/18
سرمایه‌گذاران پاکستانی با مقام‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) نشست مشترک برگزار کردند.

در دیدار سرمایه‌گذاران پاکستان از سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تازه‌ترین  برنامه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، انرژی،دارویی شستا  اعلام شد. در این دیدار مدیران شستا و هلدینگ‌های مربوطه آمادگی کامل سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را جهت سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف پاکستانی اعلام کردند.

سرمایه‌گذاران پاکستانی نیز آمادگی خود را جهت آغاز فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی تاکید کردند. در پایان این دیدار مقرر شد سرمایه‌گذاران پاکستانی پس از بازدید از کارخانه‌های یک شرکت روغنی در آبادان، نسبت به عقد قرارداد تامین و خرید روغن اقدام کنند.