قطار کنسانتره در گندله‌سازی « فخاس »

00:45 - 1400/01/18
قطار حامل کنسانتره به کارخانه کنسانتره گندله‌سازی فولاد خراسان وارد شد.

نخستین قطار حامل کنسانتره برای راه‌اندازی کارخانه گندله‌سازی فولاد خراسان بارگیری و به سمت مقصد سنگان حمل شد.

قطار کنسانتره در گندله‌سازی « فخاس »19