راهکار دولت برای تسویه بدهی‌ تامین اجتماعی

00:40 - 1400/01/18
سخنگوی دولت در بیان نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به این سازمان پیشنهاد داد ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی ناتمام دولت را تکمیل کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت در مورد اظهارنظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که از موافقت کمیسیون تلفیق برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان خبر داده، با بیان اینکه آن‌ها راهکارهای مختلف و منابع متعددی را پیشنهاد کرده‌اند، گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی آمادگی داشته باشد می‌تواند تعدادی از طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه تمام را به عنوان رد دیون بپذیرد، تکمیل کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد، چرا که دولت نظر موافقی در مورد تحقق این مهم داشته و به این طریق پرداخت این میزان بدهی قابلیت اجرایی شدن دارد.

به گفته وی دولت به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی ناتمام دارد که اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد می‌تواند نسبت به اتمام آن‌ها اقدام کند.